Byznys CRM FastStart CZ addon

Zrychlete základní implementaci

Základní český lokalizační balíček je doplňkem standardního Microsoft Dynamics CRM. Naše řešení rozšiřuje CRM o některé informace, jejichž použití je obvyklé v českém obchodním prostředí, zjednodušuje základní formuláře a tím i způsob práce s aplikací, doplňuje do systému několik nových vizualizací (grafů a řídících panelů) a řadu další funkcí, pracovních postupů či tzv. propojovacích rolí. Samostatnou součástí balíčku jsou též lokální demodata pro rychlé a efektivní vyzkoušení systému.

 

Tento CRM addon obsahuje následující komponenty:

Zjednodušení základních formulářů a doplnění obvyklých polí

Byznys CRM FastStart CZ addon - kliknutím zvětšit

Zájemce, pole: Oslovení (vs. Titul)

Obchodní vztah, pole: IČ, DIČ, Právní forma

Kontakt, pole: Oslovení (vs.Titul)

Příležitost, pole: Prodejní oblast

Kampaň, pole: URL kampaně

Odpověď na kampaň

Doplnění grafů a ukázka možností řídících panelů

Byznys CRM FastStart CZ addon - kliknutím zvětšit

Byznys CRM FastStart CZ add-on doplňuje do Microsoft Dynamics CRM několik grafů v základních oblastech - Kontakty, Obchodní vztahy, Příležitosti.

Ukázkový řídící panel demonstruje možnosti vizualizace dat v Microsoft Dynamics CRM i jednoduchost ovládání z Outlookového i Webového klienta.

Doplnění Pracovních postupů, Procesů a Propojovacích rolí

Byznys CRM FastStart CZ addon - kliknutím zvětšit
Formulář příležitosti

Řešení definuje základní prodejní proces pro příležitosti. Ten pro každou fázi obchodního případu obsahuje sadu úkolů, které by měl obchodník plnit.

Doplněno bylo také několik obvyklých Propojovacích rolí využitelných napříč celým systémem: Související aktivita, Důležitá aktivita, Další zaměstnání, Manažer projektu, Člen projektu a další.

 

 


 

Byznys CRM s.r.o., tel.: +420 724 067 404, email: info@byznyscrm.cz