Řešení pro sportovní kluby

Hledáte kvalitní nástroj pro řízení vašeho sportovního klubu?

„Není nutné vymýšlet nové nápady, není nutné přicházet s revolučními myšlenkami. A zdaleka to není pouze otázka peněz. Daleko důležitější je možnost inspirovat se v jiných zemích, které recept na atraktivní sportovní zábavu už našli.„

Dušan Svoboda

předseda Ligové fotbalové asociace

.

Řešení pro sportovní kluby - kliknutím zvětšit

Profesionální sport stojí v dnešní ekonomicky složité době před velkou výzvou. Více než kdy v minulosti se dnes stává klíčovou problematika práce s diváky a fanoušky, marketing a komunikace s obchodními partnery i samotnými hráči.

Naše řešení pro sportovní kluby v sobě zahrnuje 3 základní bloky pro pokrytí těchto stěžejních oblastí:

 

  • Sportovní sekce - správa týmů a hráčů, evidence a hodnocení zápasů, včetně statistik
  • Marketing - segmentace fanoušků, obchodních partnerů a hráčů a realizace a vyhodnocení marketingových kapaní
  • Obchodní sekce - evidence obchodních i profesionálních smluv a správa faktur
 

Sportovní sekce - zvyšte motivaci svých hráčů

Sportovní sekce obsahuje zásadní informace o jednotlivých týmech, hráčích, zápasech a souvisejících statistikách.

Řešení pro sportovní kluby - kliknutím zvětšit

Na kartě týmu najdeme informace o realizačním týmu a jednotlivých hráčích mužstva. Máme zde k dispozici seznam všech zápasů týmu, včetně kategorizace dle jednotlivých soutěží - příprava, liga, domácí pohár, evropský pohár, ... Výsledky zápasů jsou ve formuláři týmu vizualizovány pomocí grafu. Pro každý zápas lze zaznamenat hodnocení jednotlivých hráčů, počet branek, asistencí, žluté karty, trestné minuty a další.

 

Řešení pro sportovní kluby - kliknutím zvětšit

Karta hráče obsahuje základní informace jako jsou kontaktní údaje, adresa, datum narození, identifikační čísla, zda má hráč vízovou povinnost a kdo ji řeší, sportovní údaje - výška, váha, post a další. Jsou zde vizualizovány počty gólů a asistencí v aktuální sezóně kategorizované dle jednotlivých soutěží. Na jedno kliknutí jsou dostupné informace o hodnocení jednotlivých odehraných zápasů, testování nebo evidence zranění hráče. Pro každého hráče je též k dispozici kompletní historie hráče (pro výpočet výchovného) a seznam aktivních profesionálních smluv a z nich vyplývajících bonusů/odměn.

 

Řešení pro sportovní kluby - kliknutím zvětšit

Jedním ze stěžejních přínosů sportovní sekce je zjednodušení a zrychlení reportingu a analýz nad sportovní databází. Např.:

- Hodnocení hráčů (góly, asistence) v aktuální sezoně - žebříček hráčů

- Seznamy hráčů, kteří v průběhu sezóny odešli na hostování/přestoupili

- Přehled smluv, kterým končí platnost, mají výročí nebo jiný významný mezník

 

 

Marketing - zvyšte spokojenost vašich fanoušků, sponzorů a obchodních partnerů

Oblast marketingu umožňuje vést jednotnou evidenci všech pro klub důležitých subjektů od fanoušků, přes sponzory až po obchodní partnery, včetně aktivit (komunikace) s těmito osobami a společnostmi. Řešení slouží také k agregaci informací z mnoha dalších vnitřních informačních systémů, např. nákupy na fanshopech nebo eshopu, nákupy sezóních permanentek, členství ve fanclubu, ...

Řešení pro sportovní kluby - kliknutím zvětšit

Tyto údaje pak mohou sloužit k efektivní segmentaci subjektů, na které pak sportovní klub může připravit cílené marketingové kampaně pro zvýšení obratu nebo spokojenosti určité skupiny klientů.

Součástí oblasti marketing je i náš add-on modul Emailové kampaně, který slouží k rozesílání profesionálních hromadných e-mailových kampaní a newsletterů z prostředí systému. Tento modul umožňuje využít kompletní funkcionalitu CRM produktu pro segmentaci kontaktů a zároveň využívá výhody napojení na službu Emailkampane.cz, která zajišťuje kvalitní a rychlou rozesílku a zpětné vyhodnocení výsledků e-mailových kampaní.

 

 

Obchod - udělejte si přehled ve smlouvách/fakturách a nechte se upozornit na důležité milníky

Modul obchod obsahuje evidenci smluv a evidenci faktur.

Řešení pro sportovní kluby - kliknutím zvětšit

Ve smlouvách můžeme evidovat jak smlouvy profesionální, tak obchodní a to včetně dodatků, prodloužení smluv, a pod. Záznam smlouvy obsahuje důležité informace o jednotlivých smluvních stranách, vymezení předmětu a podmínek kontraktu a datumy podepsání a platnosti smlouvy. Součástí je též řízení životního cyklu smlouvy od návrhu přes odsouhlasení, až po platnost a zánik smlouvy. V poznámce záznamu smlouvy může být též uložen scan elektronického dokumentu pro uchování úplných smluvních podmínek. Systém upozorňuje odpovědné uživatele na důležité milníky ve smlouvě, např. ukončení platnosti smlouvy, výročí smlouvy, opce, indexace, ...

 

Další součástí modulu obchod je modul Evidence faktur, který umožňuje evidovat přijaté a vydané faktury, evidovat bankovní účty svých obchodních partnerů, hlídat splatnost faktur a mít přehled v bilanci cashflow a v dani z přidané hodnoty. Pomocí standardních prostředků CRM umožňuje připojit k záznamům o fakturách i jejich elektronickou podobu a také sledovat veškerou komunikaci týkající se evidovaných faktur.

 

 

Nechte se inspirovat

Řešení na platformě Microsoft Dynamics již dnes úspěšně používá mnoho prvotřídních sportovních klubů.

Byznys CRM s.r.o., tel.: +420 724 067 404, email: info@byznyscrm.cz