Broker management system - řešení pro řízení externích prodejců

Hledáte nástroj, s kterým budou pracovat vaši externí obchodní zástupci a vy je tak budete moci efektivně řídit?

Broker management system - řešení pro řízení externích prodejců - kliknutím zvětšit

Broker management system je právě takovým řešením.

Podporuje vaše prodejce v terénu - pomáhá jim při správě klientského portfolia, nabízí jim nejlepší postupy při vedení nových obchodních případů - a managementu společnosti poskytuje důležité informace a analýzy pro kvalitní řízení distribuční sítě a směrování firmy. Marketingu poskytuje nástroje pro detailní segmentaci a přípravu účiných marketingových kampaní, které společnosti zajistí dostatek potenciálu pro vaše externí obchodní zástupce.

 

Pomozte externím obchodníkům být úspěšnější při své práci

Broker management system - řešení pro řízení externích prodejců - kliknutím zvětšit
Základní obrazovka webového portálu pro externí prodejce

Základním pracovním prostředím externích prodejců je webový portál nebo aplikace pro dotyková zařízení typu tablet pro práci v terénu.

Úvodní obrazovka obsahuje nejdůležitější informace, takže se obchodník velmi rychle zorientuje v tom co má v daný okamžik nejvyšší prioritu.

 

Součastí je:

- přehled klientů daného obchodníka, včetně možnosti vyhledávání dle jména,

Broker management system - řešení pro řízení externích prodejců - kliknutím zvětšit
Aplikace pro dotyková zařízení typu tablet

čísla klienta, rodného čísla, ...

- vnitrofiremní sociální sít (nástěnka) - pro efektivní sdílení kritických informací s možností odebírat pouze informace, jež jsou pro konkrétního prodejce důležité

- přehled plnění osobní prodejní kvóty a graf/seznam aktuálně řešených obchodních případů

- aktivity (schůzky, úkoly, telefonáty), které mají být zpracovány v příslušném týdnu - systém uživatele automaticky upozorňuje na důležité události jako jsou blížící se ukončení/výročí smluv, možnosti doprodejů komplementárních produktů, pojistné události, ...

 

Broker management system - řešení pro řízení externích prodejců - kliknutím zvětšit

Přímo z uvodní obrazovky je možné seznam klientů filtrovat nebo třídit např. podle nejbližího data výročí smlouvy, data narozenin, data poslední návštěvy/komunikace s klientem, a další. Na kartě klienta jsou k dispozici veškeré informace k prvotřídní obsluze klienta - od základních a kontaktních informací, přes kompletní historii komunikace s klientem, seznamy aktivních i ukončených produktů, aktuálně řešených příležitostí, žádostí/stížností zákazníka, až po detailní údaje vyplývající např. z finančních dotazníků, umožňující efektivní segmentaci. Obchodník tak má k dispozici všechny důležité údaje a je schopen se velmi rychle připravit na jednání s klientem, případně mu odeslat email, naplánovat si s ním schůzku nebo úkol týkající se dané osoby.

 

Broker management system - řešení pro řízení externích prodejců - kliknutím zvětšit

Správně fungující CRM systém nabízí obchodníkovi množství potenciálních příležitostí pro uzavírání nových obchodů. Některé obchodní případy vycházejí z existujících kontraktů a potřeb současných zákazníků, noví zájemci pak přicházejí z centrálně organizovaných kampaní oddělením marketingu nebo mikrokampaní, jež si realizují samotní prodejci. Informace o obchodním případu jsou vedeny v kartě příležitosti, kde je příležitost rozdělena do

Broker management system - řešení pro řízení externích prodejců - kliknutím zvětšit

několika fází. Systém pak uživateli radí jaké úkony by měl v které etapě s klientem realizovat. Zvyšuje se tak konzistence vedení případů mezi obchodníky a zvyšuje se úspěšnost prodeje použitím nejlepších postupů.

Prodejce může využít mobilní/tabletovou aplikaci a modelace jednotlivých nabídek a variant provádět přímo na místě s klientem. Tím se velmi zrychluje celý prodejní cyklus.

 

 

Dejte managementu informace, které potřebuje k správnému směrování firmy

Broker management system - řešení pro řízení externích prodejců - kliknutím zvětšit

Střednímu i top managementu systém poskytuje kvalitní informace pro správné rozhodování. Přímo v CRM systému jsou připraveny analytické přehledy v podobě řídících panelů, které shrnují základní ukazatele důležité pro jednotlivé vedoucí pracovníky. Manažer tak má možnost v čase analyzovat prodeje dle jednotlivých produktových skupin, marketingových kampaní, regionů nebo dokonce jednotlivých prodejců. Může si nastavit libovolné cíle - velikosti nebo počty prodejů celkem či pro jednotlivé produkty, počty aktivit pro jednotlivé obchodníky, ... - a tyto ukazatele přehledně sledovat prostřednictvím modulu sledování cílů.

 

Broker management system - řešení pro řízení externích prodejců - kliknutím zvětšit

Veškeré informace mají uživatelé dostupné přímo v prostředí Microsoft Outlook (s pomocí CRM klienta pro Outlook), ve webovém prohlížeči nebo klientu pro dotyková zařízení.

K hlubší analýze dat se používají dynamické exporty/tabulky do Microsoft Excel. Zde jsou nástroje, které umožňují připravit kontingenční tabulky nebo analýzy, jež vizualizují informace v několika sledovaných dimenzích. Většina uživatelů s nástroji Microsoft Excel umí velmi dobře pracovat a tak jsou následně schopni si s daty sami "pohrát", aniž by dodavatel systému musel připravovat dodatečné výstupy.

 

 

Marketing - lepší spolupráce a více vygenerovaných zájemců

Broker management system - řešení pro řízení externích prodejců - kliknutím zvětšit
Segmentace klientů

Oblast marketingu umožňuje připravovat a realizovat marketingové kampaně pro zvýšení obratu nebo spokojenosti klientů a průběžně sledovat jejich úspěšnost. Funkčnosti řízení kampaní mohou být využity oddělením Marketingu k centrálním akcím, ale také jednotlivými regiony nebo samotnými prodejci k realizaci cílených mikrokampaní. Základem jsou detailní informace o jednotlivých klientech, včetně jejich nákupních zvyklostí a podrobné informace o aktivních i ukončených smlouvách. S pomocí těchto informací lze klienty velmi efektivně cíleně segmentovat a zajistit tak, že zákazníci dostanou relevantní nabídky a zároveň nebudou komunikací přehlceni.

 

Fukčnosti řízení kampaní umožňují:

Broker management system - řešení pro řízení externích prodejců - kliknutím zvětšit

- sledovat základní ukazatele jako je rozpočet a náklady marketingové akce

- udržovat tzv. marketingové seznamy - skupiny klientů, na než směřovala komunikace nebo na nabídky zareagovali

- realizovat marketingovou komunikaci - podporovány jsou různé komunikační kanály od emailingů, přes sms, telefonické obvolávání, zasílání direct mailů, pořádání seminářů/akcí, komunikace na sociální sítě, sběr informací pomocí online dotazníků, ...

- odchytit zájemce o nabízené produkty a služby a distribuovat je dle definovaných pravidel na interní nebo externí prodejní týmy

- vyhodnocovat úspěšnost kampaní z hlediska jednotlivých regionů, produktů, komunikačních kanálů, ...

 

Broker management system - řešení pro řízení externích prodejců - kliknutím zvětšit
Aktivita kampaně typu emailing, včetně definice vzhledu a obsahu emailu

Součástí oblasti marketing je i náš add-on modul Emailové kampaně, který slouží k rozesílání profesionálních hromadných e-mailových kampaní a newsletterů z prostředí systému. Tento modul umožňuje využít kompletní funkcionalitu CRM produktu pro segmentaci kontaktů a zároveň využívá výhody napojení na službu Emailkampane.cz, která zajišťuje kvalitní a rychlou rozesílku a zpětné vyhodnocení výsledků e-mailových kampaní.

Byznys CRM s.r.o., tel.: +420 724 067 404, email: info@byznyscrm.cz