Emailové kampaně

Vyhodnoťte výsledky svých emailových kampaní

Microsoft Dynamics CRM modul marketing pomůže vaší organizaci v rychlejším, efektivnějším a levnějším získávání nových zákazníků. Emailový kanál je v dnešní době jedním z nejdůležitějších komunikačních nástrojů při oslovování potenciálních klientů, ale také při systematické práci s existujícími zákazníky.

 

Emailové kampaně - kliknutím zvětšit
Aktivita kampaně hromadného emailingu

Modul „E-mail kampaně" slouží k rozesílání profesionálních hromadných e-mailových kampaní a newsletterů z prostředí Microsoft Dynamics CRM. Tento modul umožňuje využít kompletní funkcionalitu CRM produktu pro segmentaci kontaktů a zároveň využívá výhody napojení na službu Emailkampane.cz, která zajišťuje kvalitní a rychlou rozesílku a zpětné vyhodnocení výsledků e-mailových kampaní.

 

Základní výhody řešení Email marketing

  • Vytvoření, realizace a vyhodnocení Emailingu přímo z prostředí Microsoft Dynamics CRM
  • Rychlý návrh HTML emailu, včetně šablon a zástupných polí
  • Spolehlivá rozesílka prostřednictvím platformy Emailkampane.cz, možnost jejího časování
  • Vyhodnocení emailingu až na úroveň jednotlivých klientů - sledování: Doručení vs. Důvody nedoručení, Otevření emailu, Sledování prokliků, Odhlášení klientů

Statistiky emailingu

Emailové kampaně - kliknutím zvětšit
Statistika Emailingu na úrovni klienta

Modul „E-mail marketing" poskytuje rozsáhlé možnosti pro hodnocení efektivity a výsledků e-mail marketingu. V rámci CRM modulu jsou pro každý e-mailing, resp. každého obeslaného klienta sledovány následující statistiky:

- Počet odeslaných e-mailů

- Počet nedoručených e-mailů/Důvod nedoručení

- Počet otevřených emailů/V jakém zařízení byl e-mail otevřen

- Počet prokliků v emailech/Počet kliknutí na jednotlivé linky v e-mailu

- Počet odhlášených kontaktů

 

Základní funkce pro parametrizaci emailových kampaní

Emailové kampaně - kliknutím zvětšit
Výsledný e-mail

Uživatelské nastavení záhlaví e-mailu včetně odesílací a odpovědní adresy

Plná podpora HTML formátování

Automatizace obsahu pomocí zástupných polí

Personifikace a automatické skloňování jmen a příjmení

Možnost vložení příloh

Automatické vytvoření on-line verze newsletteru

Automatické vytvoření odkazů pro odhlášení z odběru obchodních sdělení

Technická garance splnění požadavků legislativy ČR a SR

Nastavení počátku rozesílky (časovač)

 

 

 


 

Byznys CRM s.r.o., tel.: +420 724 067 404, email: info@byznyscrm.cz