projekty

Modul Servis – poskytněte kvalitní podporu svým zákazníkům

projekty - kliknutím zvětšit
Formulář projektu

Modul „Servis“ je standardizované řešení pro obsluhu servisních zásahů a incidentů v Microsoft Dynamics CRM. Podporuje všechny komunikační kanály, které mohou klienti vaší společnosti libovolně využívat k zadávání a sledování svých servisních požadavků (webový portál, email, Skype, nebo telefon). Microsoft Dynamics CRM je plně funkčně integrován s klientem MS Outlook, včetně možnosti využití e-mailových šablon, článků znalostní báze, plánování schůzek i servisních zásahů.

 

Umožněte zákazníkům používat různé komunikační kanály

projekty - kliknutím zvětšit

Každý člověk je individuální a preferuje různé způsoby komunikace. S řešením Servis mají vaši zákazníci okamžitě možnost komunikovat s vaší společností prostřednictvím nejčastějších komunkačních kanálů. Své servisní požadavky a potřeby tak mohou zasílat prostřednictvím emaliu, zavolat na vaší hotline telefonní linku nebo využívat připraveného helpdeskového portálu (přístup přes webové stránky, chráněný vlastním uživatelským jménem a heslem). Zde mají klienti možnost vytvářet nové servisní případy, sledovat stav aktuálních požadavků nebo nahlížet do historie vyřešených případů. Zákazníkům je tak dán plnohodnotný přístup k jeho incidentům bez nutnosti navyšování plateb za licence Microsoft Dynamics CRM pro vaši firmu. Samotný portál můžete provozovat na vlastní infrastruktuře nebo v Microsoft Azure při nákladech v řádu stovek korun ročně.

 

Všechny servisní případy jsou spravovány na jednom místě

projekty - kliknutím zvětšit

V prostředí Microsoft Dynamics CRM, budete na jednom místě řídit a monitorovat veškeré incidenty, problémy, požadavky, nebo dotazy vašich klientů. Významně se tak zrychlí řešení servisních případů, zásadně se zjednoduší správa a koordinace servisních zásahů.

Vždy máte přehled a kompletní informace o jednotlivých servisních případech, v jaké fázi je jejich řešení, jaké zdroje jsou nasazeny a s jakou prioritou. Naleznete zde i inteligentní směrování na zodpovědného pracovníka, nebo do tzv. fronty dle aktuálních pravidel nastavených v CRM systému. Vždy je tak naprosto jasné, kdo daný případ řeší. Součástí případu je i záznam veškeré komunikace, jež se k s servisnímu incidentu vztahuje.

 

Máte kontrolu nad dodržováním SLA

Pokud má zákazník s vaší společností uzavřenu servisní smlouvu, jsou na servisní případ aplikovány podmínky hlídaní reakčních dob a času vyřešení problému (SLA). Systém pak tyto časy automaticky kontroluje a případně eskaluje jejich nesplnění na manažera oddělení podpory.

 

Znalostní báze

projekty - kliknutím zvětšit

Součástí modulu Servis v Microsoft Dynamics CRM je znalostní báze sloužící ke sdílení znalostí a informací mezi pracovníky servisního oddělení, call centra atp. Články mohou být použity také pro jednoduché zaslání řešení určitého problému přímo klientům společnosti.

 

Manažerský přehled a porovnání výkonu jednotlivých servisních pracovníků

projekty - kliknutím zvětšit

Řídící panely modulu Servis v prostředí Microsoft Dynamics CRM pomáhají v efektivním řízení servisního oddělení, vizualizaci důležitých informací o otevřených i vyřešených servisních případech. Jako manažer servisního oddělení máte také možnost kdykoli zjistit, jak úspěšně si vede vaše oddělení podle nastavených kritérii. Informace vidíte i na úrovni jednotlivých vašich pracovníků a jste tak schopen je lépe motivovat.

 

 


 

Byznys CRM s.r.o., tel.: +420 724 067 404, email: info@byznyscrm.cz