pomoc při projektech CRM a xRM

Využijte naše zkušenosti. Pomůžeme Vám zlepšit procesy v odděleních prodeje, marketingu a služeb zákazníkům nebo jiných oblastech vašeho podnikání.

Poskytujeme komplexní služby při projektech CRM - řízení vztahů se zákazníky nebo xRM - řízení vztahů s partnery, dodavateli či jinými subjekty. Naši konzultanti jsou schopni vám poradit ve všech fázích vašeho projektu od definování cílů a strategií, přes analýzu funkčních a procesních požadavků, nasazení podpůrného informačního systému Microsoft Dynamics CRM, včetně našich add-on řešení, až po integraci s jinými systémy a poimplementační podporu.

 


Náš tým je připraven se s vámi podělit o své dlouholeté zkušenosti získané při řízení, implementaci a podpoře projektů nasazení systémů pro řízení vztahů se zákazníky. Nabízíme vám následující služby:

 

Implementace systému Microsoft Dynamics CRM

Provádíme kompletní implementaci informačního systému Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Dynamics CRM Online, včetně nasazení našich speciálních add-on balíčků k těmto řešením. Při implementaci postupujeme dle metodologie Microsoft Dynamics Sure Step. Na základě zpracované analýzy nastavíme všechny potřebné parametry, upravíme systém dle vašich požadavků a potřeb, převedeme historická data a vyškolíme koncové uživatele. Důležité je pro nás kvalitní řízení i dokumentace celého implementačního procesu a samozřejmě poimplementační podpora.

 

xRM - zakázkový vývoj na platformě Microsoft Dynamics CRM

Na základě vašich požadavků vytvoříme xRM informační systém na platformě Microsoft Dynamics CRM, který vám pomůže řešit vztahy s vašimi zákazníky, partnery, dodavateli, klienty, zaměstnanci apod. Pomůže vám tak lépe řídit vaše obchodní, servisní, finanční, výrobní a jiné týmy a procesy.

 

Řízení implementačních projektů

Naši projektoví manažeři vám pomohou řídit implementační projekty CRM a ERP systémů.

 

Dohled nad kvalitou při implementaci (Quallity Assurance)

Zajišťujeme dohled nad kvalitou implementací, dodržování smluveného rozsahu, termínů a dokumentace dle metodologie Microsoft Dynamics Sure Step.

 

Poradenství při výběru CRM a ERP systémů

Poskytujeme poradenství při výběru nového informačního systému včetně zpracování zadávací dokumentace a vyhodnocení nabídek.

 

Představení CRM/xRM konceptu

Zajišťujeme workshopy, jejichž obsahem je představení CRM systému klíčovým uživatelům s důrazem na získání dostatečného množství informací a podnětů pro správnou definici požadavků na funkčnosti.

 

Analýza funkčních a procesních požadavků

Identifikujeme požadavky na funkčnosti a procesy s využitím zkušeností s minulými projekty a současnými „best practices". Tato analýza může sloužit také jako podklad pro výběrová řízení, jako zadávací dokumentace, apod.

 

Školení uživatelů Microsoft Dynamics CRM

Školíme uživatele Microsoft Dynamics CRM od základní funkčnosti po specifická procesně orientovaná školení pro jednotlivé pracovní role.

 

Poimplementační podpora a rozvoj

Pro zákazníky, kteří již systém Microsoft Dynamics CRM používají, zajišťujeme poimplementační podporu a další rozvoj systému.

 

Upgrade Microsoft Dynamics CRM na aktuální verzi

Provádíme upgrade starších verzí na verzi aktuální včetně případné reimplementace.

 

Integrace CRM s ERP a jinými systémy

Propojíme váš Microsoft Dynamics CRM systém s ERP nebo jiným informačním systémem, abyste zvýšili efektivitu jejich využití.

 

Založení a nastavení služeb Microsoft Office 365

Provádíme registraci ke službám Microsoft Office 365, založení uživatelů, veškerá nastavení, instalaci sady Microsoft Office, migraci stávajících dat a zaškolení koncových uživatelů.

 

Byznys CRM s.r.o., tel.: +420 724 067 404, email: info@byznyscrm.cz