Surun Services - Implementace Dynamics 365

Byznys CRM dokončila implementaci ve společnosti LandValue

 

Společnost Byznys CRM s.r.o., ve spolupráci se společností kWare s.r.o., úspěšně dokončila další  implementaci Microsoft Dynamics 365 pro zákazníka Land Value s.r.o..

LandValue poskytuje obchodní a konzultační služby v oblasti lesního hospodářství.

 

Mezi klíčové potřeby společnosti Land Value, patří mimo jiné:

 • Nákup a prodej lesních pozemků
 • Prodej dřeva napřímo nebo přes aukční portály
 • Konzultační aktivity k lesnímu hospodářství
V rámci těchto zakázek jsou definovány jednotlivé úkoly, ze kterých se jednotlivé zakázky skádají.
Jedná se typicky o tyto aktivity:
 • Zpracování základní dokumentace pro zakázku
 • Terénní a geodetická šetření na místě
 • Cenová kalkulace
 • Příprava smluvní dokumentace
 • Komunikace s orgány státní správy
 • Prodej dřeva
 • Fakturace a vyúčtování zakázek
 

Nasazené řešení

 

Pro nový systém byla využita kombinace customizovaného Microsoft Dynamics 365 (CRM) pro evidenci dat a Azure úložiště pro ukládání dokumentů.

 

Dynamics 365 pokrývá veškeré funkcionality předchozího řešení, cloudový systém pro úložiště dokumentů, nad kterým byla vytvořena datová nadstavba v aplikaci Access, a navíc nabízi možnosti detailního zpracování zakázek, včetně správy jednotlivých pozemků a porostních skupin. Systém umožňuje automatizované zpracování dat z externích podkladů UHUL tak, aby se minimalizovala administrativní náročnost pořízení těchto dat.

 

Vzhledem k těmto informacím je možné v systému realizovat kalkulace dle konkrétních dřevin na pozemcích pro konkrétní zakázku i s možností výběru, kterých pozemků se má daná kalkulace týkat. Systém v sobě obsahuje také velké množství číselníků, které modifikují finální cenu zakázky. Celá tato funkcionalita zpřesňuje kalkulace a tím zefektivňuje plánování ekonomického výsledku dané zakázky.

 

V rámci systému jsou pokryté veškeré aktivity realizované v rámci životního cyklu zakázky včetně odlišení přístupu pro jednotlivé uživatelské role nebo externisty tak, aby se dostali jen na data potřebná pro realizaci úkolu.

 

Pro řízení společnosti systém nabízí bohaté možnosti reportingu jako jsou přehledy, grafy, dashboardy tak, aby odpovědný manager získal okamžitě přehled o stavu jednotlivých zakázek, splněných a nesplněných úkolech apod.

 

Jednotlivé dokumenty jsou ukládány na úložišti Microsoft Azure. Uživatelé se dostanou jen k těm dokumentům, pokud mají práva na záznam v CRM, kterého se dokument týká a tím je zabezpečena bezpečnost dat.

 

Přínosy pro zákazníka:

 • Zlepšení přehledu v rámci celého životního cyklu zakázky

 • Automatické zpracování dat z externích zdrojů

 • Automatické kalkulace a zefektivnění vyhodnocení rentability celé zakázky

 • Manažerské přehledy pro řízení společnosti

Byznys CRM s.r.o., tel.: +420 724 067 404, email: info@byznyscrm.cz