Surun Services - Implementace Dynamics 365

Byznys CRM dokončila implementaci ve společnosti Surun Services v Austrálii

 

Společnost Byznys CRM s.r.o. úspěšně dokončila svojí první čistě mezinárodní implementaci Microsoft Dynamics 365 pro zákazníka Surun Services, se sídlem ve White Gum Valley v Austrálii.

Surun Services poskytuje služby primárně v oblasti elektrické infrastruktury a městského osvětlení.

 

V projektu implementace Microsoft Dynamics 365 byly využity moduly Dynamics 365:

 • Sales
 • Project Service Automation
 • Field Service
Mezi klíčové potřeby společnosti Surun Services, patří mimo jiné:
 • Řízení pracovních příkazů
 • Plánování zdrojů
 • Proaktivní podpora
 • Mobilní aplikace
 • Řízení projektů na výstavbu pouličního osvětlení
Další etapou projektu bude nasazení Internetu věcí (IoT) pro okamžitý přehled o stavu svěřeného mobiliáře a veřejného osvětlení.

O zákazníkovi:

Surun Services je západoaustalská společnost, která se zabývá technickou správou majetku a projekty z oblasti správy elektrických infrastruktur. Firma se zaměřuje na poskytování služeb pro místní samosprávy, které disponující rozsáhlými sítěmi elektrické infrastruktury. Díky velmi diversifikovaným schopnostem je firma schopná poskytovat služby nejen na poli správy budov, ale rovněž v oblasti sítí venkovního osvětlení jako jsou například městská veřejná osvětlení či osvětlení sportovních stadionů. V současné době jsou spokojenými zákazníky firmy město Perth, město Mandurah, město Joondalup, Perth Sport Arena, Stadium Nib a mnoho dalších.

Lukas Broz, Managing Director Surun Services:

“Rádi bychom poděkovali firmě Byznys CRM za implementaci Dynamics 365, která nám umožnila sjednotit do jednoho řešení naše operace a interní procesy. Díky tomu jsme nyní efektivnější a ušetříme spoustu času i kapitálu. Snažíme se neustále vylepšovat naše služby a být dlouhodobě silným partnerem pro naše zákazníky.”
 

English version

 

Our company Byznys CRM s.r.o. has completed the implementation of Microsoft Dynamics 365 for Surun Services company based in White Gum Valley, Australia.

 

Surun provides services primarily in the field of electrical infrastructure and urban lighting.

 

In project where used following modules of Microsoft Dynamics 365:

 • Sales
 • Project Service Automation
 • Field Service

 

Surun Services' key requirements included:

 • Control of work orders
 • Resource planning
 • Proactive support
 • Mobile application
 • Project management for street lighting
The next phase of this project is going to be a deployment of the Internet of Things (IoT) for a real-time condition monitoring of maintained property and public lighting.

About customer:

Surun Services is a Western Australian Company providing Asset Auditing, Field Service and Projects to Electrical Infrastructure. Our client’s focus is to provide services to local government clients that are administering large networks of electrical infrastructure. Due to a very diversified skill set, Surun is capable to provide services not only to facilities but also to external lighting networks such as street lighting and sports lighting. The City of Perth, City of Mandurah, City of Joondalup, Nib Stadium or Perth Sport Arena are just a few examples of Surun’s satisfied customers.

 

Lukas Broz, Managing Director of Surun Services:

“We would like to thank to the Byznys CRM Team for implementation of the Dynamics 365 system, which enabled us to centralise our operations and processes. As a result, we are now able to be more efficient and save loads of time and capital. We plan to improve our services and stay with our clients for long years to come.”

Byznys CRM s.r.o., tel.: +420 724 067 404, email: info@byznyscrm.cz