GDPR - General DAta Protection Regulation

Účinnost od 25. května 2018

Microsoft stránky: https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Privacy/gdpr/default.aspx

 

GDPR - základní informace

 

Koho se týká

 • Firmy se sídlem v EU nebo mimo EU pracující s rezidenty EU
Kdo je dotčen dodržováním předpisu
 • Správce - pracující s daty
 • Zpracovatel - poskytovatel služby (cloud provider, hoster ...)
Právo být zapomenut, právo na změnu, právo na výmaz
 • Povinnost vydat osobní informace při výpovědi smlouvy
 • Povinnost vydat osobní informace bezplatně
 • Povinnost "anonymizace" osobních údajů
Automaticky platnost od 25.5.2018
Pokuta až 4% z celosvětového obratu nebo 20 mio Eur
 

Osobní údaje - definice pojmu

 • Jméno, pohlaví, věk, narození, IP adresa, fotografie
 • Pracovní nebo osobní poštovní adresa
 • Pracovní nebo osobní e-mailová adresa
 • Pracovní nebo osobní telefonní číslo
 • Ověrovací identifikační údaje
 

Citlivé údaje - definice pojmu

 • Rasový původ
 • Politické názory a náboženské vyznání
 • Členství v odborech
 • Zdravotní záznamy
 • Sexuální orientace
 • Trestní záznamy
 • Genetické a biometrické údaje
 • Údaje dětí
 

Data Protector Officer - definice pojmu

 • Povinné pro "větší zpracovatele dat"
 • Přesně stanovená osoba určená správu GDPR
 • Pro větší společnosti se může jednat o celé oddělení
 • Může být outsourcovaná služba
 • Přímo podřízen nejvyššímu managementu
 • Nesmí provádět vlastní práci s osobními nebo citlivými údaji
 • Musí zajistit provádění:
- Interních auditů
- Školení
- Monitorování souladu
- Řízení činností interní ochrany dat
 

Důležité otázky z pohledu GPPR

 • Jak je nakládáno s daty
 • Jak jsou data zabezpečená
 • Kdo má k datům přístup
 • V jakých systémech se data objevují
 • Jak jsou data přenášena
 • Jak jsou uchovávána a archivována
 • Jaké jsou procesy při zjištění pokusu o odcizení dat
 • Jaké jsou procesy při odcizení dat
 

Byznys CRM s.r.o., tel.: +420 724 067 404, email: info@byznyscrm.cz