Efektivní řízení vztahů se zaměstanci

Nedávná ekonomická recese donutila velké množství firem z úsporných důvodů propustit určitou část svých zaměstnanců. V následném období oživení zjišťují, jak je těžké získat zpět a udržet kvalitní zaměstnance, kteří by jim pomohli k prosazení se na trhu. Kromě kvalitní práce personálního oddělení jim k tomu mohou pomoci i specializované systémy na řízení vztahů se zaměstnanci.

 
Efektivní řízení vztahů se zaměstanci - kliknutím zvětšit
Řízení vztahů se zaměstnanci

Na podporu práce personalistů lze použít úzce specializované softwary nebo vytvořit aplikaci na tzv. platformě xRM. Ta vychází z osvědčených systémů pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a umožňuje jednoduchými úpravami vytvořit systém pro řízení vztahů s dalšími subjekty, jako jsou právě třeba zaměstnanci nebo také dodavatelé, občané a studenti podle potřeb každé firmy nebo instituce. Velkým přínosem takovéhoto řešení je právě jeho univerzálnost, jednoduché intuitivní ovládání, přizpůsobitelné pracovní postupy - workflow, standardní integrace do běžně používaných nástrojů a možnost propojení s dalšími systémy jako podnikový informační systém (ERP), mzdové a docházkové systémy nebo manažerské informační systémy (BI).
Celý systém pak zpravidla řeší procesy náboru zaměstnanců, udržovaní jejich kmenových dat a sledovaní a zvyšování kvality zaměstnanců.

Nábor zaměstnanců se vlastně velmi podobá procesu získávání nových zákazníků a je tedy v CRM systémech již obsažen. Důležitou součástí je získání dostatečného počtu potenciálních zájemců z různých zdrojů. xRM systémy to mimo jiné řeší integrací s populárními sociálními sítěmi jako je třeba profesní LinkedIn, kde lze vyhledat podle zvolených kritérií vhodné kontakty, ty přenést do xRM a nastartovat proces náboru. Systém pak pomáhá personalistům při plánování, evidenci a vyhodnocování pohovorů, zjišťování požadavků zájemců a jejich porovnání s možnostmi firmy. Samozřejmostí je generování a evidence pracovních smluv a dalších potřebných dokumentů.
U stávajících zaměstnanců umožňují xRM systémy jednoduchou správu jejich kmenových dat. Usnadnění práce personalistů přináší více času na plánování rozvoje a zvyšování kvality všech zaměstnanců. Lze automaticky sledovat platnost profesních certifikací, navrhovat vhodná školení a motivační programy. Tyto systémy jednotlivým manažerům umožňují operativně sledovat výkonnost svého týmu a usnadňují pravidelná hodnocení podřízených.
Pokud má firma efektivní nástroje na podporu práce personálního oddělení, nebude mít problémy se získáním a udržením kvalitních zaměstnanců, kteří jsou ve většině firem nejdůležitějšími kameny v mozaice úspěchu na trhu.

 

Byznys CRM s.r.o., tel.: +420 724 067 404, email: info@byznyscrm.cz